Đại hội Chi bộ trường THPT Phù Lưu

Ngày 23/5, Chi bộ Trường THPT Phù Lưu đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Ước, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.


Các đồng chí đại biểu dự Đại hội Chi bộ trường THPT Phù Lưu

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ trường THPT Phù Lưu đã lãnh đạo tổ chức thực hiện, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra: Chất lượng giáo dục toàn diện đạt nhiều kết quả, 5% học sinh đạt học lực giỏi; 25% học sinh đạt học lực khá; 80% học sinh được xếp hạnh kiểm khá và tốt. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp hàng năm đạt từ 96% trở lên.

Trong nhiệm kỳ, Chi bộ Trường THPT Phù Lưu cũng đã thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyêt Trung ương 4 (khóa XII).

100% cán bộ, đảng viên tham gia đầy đủ các buổi học tập Nghị quyết của Đảng, các chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 5 năm qua chi bộ đã kết nạp được 6 đảng viên mới.

Với tinh thần "Xây dựng khối đoàn kết thống nhất, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục”, Đại hội đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện trong nhiệm kỳ mới gồm: 100% đảng viên tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp được 8 đảng viên mới; tỷ lệ đảng viên có trình độ chuyên môn sau đại học trên 15%; hàng năm tỷ lệ học sinh đỗ đại học trên 90% số học sinh đăng ký dự thi; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trên 95%...


Đ/c Nguyễn Văn Ước, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy tặng Đại hội bức tranh Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Văn Ước đã biểu dương những kết quả mà Chi bộ trường THPT Phù Lưu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhằm tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, xây dựng Chi bộ, cơ quan, đoàn thể trong sạch vững mạnh trong nhiệm kỳ tới đồng chí đề nghị: Chi bộ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác giáo dục và đào tạo, đặc biệt là tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 của BCH Trung ương Đảng “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống và giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh.

Huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, phấn đấu trường đạt chuẩn Quốc gia trong thời gian sớm nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục…

Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chi ủy khóa mới, Bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thư XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo Hamyen.org.vn

Tin cùng chuyên mục