Thay đổi tư duy trong sản xuất

Phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn là xu hướng tất yếu khi người tiêu dùng đang hướng tới các sản phẩm tiêu dùng sạch. Trong xu thế chung đó, việc xây dựng các HTX không chỉ tạo điều kiện giúp các thành viên tương trợ, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau mà còn dần thay đổi nhận thức, chú trọng sản xuất theo quy trình sạch, an toàn. Ghi nhận tại HTX Dịch vụ tổng hợp Phong Lưu, xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên.


Các thành viên trong HTX cũng thường xuyên kiểm tra chéo, nếu vi phạm nguyên tắc sản xuất an toàn, thành viên sẽ bị nhắc nhở, thậm chí bị loại ra khỏi HTX

Quan tâm đến nguồn nước, cải tạo đất sạch, chăm sóc, bón phân theo quy trình sản xuất sạch… là những công việc thường xuyên của Bộ phận kiểm soát quy trình sản xuất cam Vietgap của HTX Dịch vụ tổng hợp Phong Lưu ở xã Phù Lưu.

Để thay đổi tư duy sản xuất nhỏ lẻ, các thành viên trẻ, năng động của HTX vừa vận động, vừa phân tích để người dân thấy được lợi ích của việc trồng cam Vietgap.

Xóa bỏ tư duy cũ là “Cứ làm được gì thì bán nấy”, các thành viên của HTX Dịch vụ tổng hợp Phong Lưu đã thay đổi nhận thức, chú trọng sản xuất theo quy trình sạch, an toàn.

Ngoài sự kiểm tra của Bộ phận kiểm soát quy trình sản xuất, các thành viên trong HTX cũng thường xuyên kiểm tra chéo, nếu vi phạm nguyên tắc sản xuất an toàn, thành viên sẽ bị nhắc nhở, thậm chí bị loại ra khỏi HTX.

Vài năm trở lại đây, việc trồng cam theo tiêu chuẩn VietGAP đã giúp cho sản phẩm của các thành viên HTX có thị trường tiêu thụ ổn định.

Nhờ sản xuất cam theo hướng VietGAP mà các thành viên của HTX này đã có sự thay đổi cả về nhận thức và hành động, giúp họ hiểu được chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng nhất và quyết định thành công của người làm nông nghiệp. Từ đó, tạo ra những sản phẩm chất lượng, an toàn cung cấp ra thị trường./.

Theo Hamyen.org.vn

Tin cùng chuyên mục