Hàm Yên triển khai xây dựng Nông thôn mới tại 2 xã Minh Dân và Phù Lưu

Ngày 16/1, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã tổ chức hội nghị triển khai xây dựng Nông thôn mới tại 2 xã Minh Dân và Phù lưu. Đồng chí Đinh Công Thơ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Minh Dân đã đạt 14/19 tiêu chí. Trong đó các tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông; trường học; cơ sở vật chất văn hóa; cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn;  nhà ở dân cư; môi trường và an toàn thực phẩm.

Còn tại xã Phù Lưu đến nay đã đạt 13/19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt là:  Giao thông; trường học; cơ sở vật chất văn hóa; nhà ở dân cư; y tế; môi trường và an toàn thực phẩm.

Hội nghị đã được nghe ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo nêu lên những khó khăn trong quá trình hoàn thành các tiêu chí, đưa ra những đề xuất, biện pháp góp phần hoàn thành các tiêu chí trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại 2 xã Minh Dân và Phù Lưu.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Công Thơ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Các phòng, ban, đơn vị liên quan và các địa phương tiếp tục công tác tuyên truyền vận động, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; huy động tốt mọi nguồn lực để xây dựng NTM. Các xã đẩy nhanh tiến độ công tác lập quy hoạch, đảm bảo chất lượng và tính khả thi, tập trung công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Bên cạnh đó, phát động các phong trào thi đua, đặc biệt là phát động các phong trào xã hội hóa, phong trào hiến đất để xây dựng NTM và tiếp tục củng cố nâng cao các tiêu chí đã đạt chuẩn NTM. Phấn đấu cuối năm 2020, hai xã Minh Dân và Phù Lưu sẽ về đích NTM./.

Theo Hamyen.org.vn

Tin cùng chuyên mục